Information

SFO er et åndehul i en ofte travl og struktureret hverdag (skole, fritidsaktiviteter m.m.) Vi prøver i Nøglehullet at skabe en base for barnets selvbestemte fritid. Et sted med forskellige udfoldelsesmuligheder under trygge rammer.

Nøgleordene er: tryghed, social adfærd, dannelse, fri leg, selvaktivering og individuel udvikling.
Glæde, Mod, Ordentlighed, Anerkendelse

Åbningstider:
Daglig åbningstid 6.00-17.00 (fredag lukkes 16.00)

Forældreinfo Indskoling/ Sfo/ Nøglehullet.
Jane Cortsen er afdelingsleder for indskoling og Sfo/ Nøglehullet.
Peter Homburg er tovholder, og koordinerer det daglige arbejde i sfo. Ved spørgsmål i forhold til Sfo kontakt via mail eller intra.
Rikke Maar Clasen er tovholder i Indskoling og fungerer som bindeled mellem Sfo og indskoling.

Åbne- og lukkedage:

·Nøglehullet har åbent alle skoledage og skolefridage.
Dog lukket:
Ferie SFO 1