Information

Ind- og Udmeldelse
FØR-SFO/SFO-børn: Se Nordfynskommunes hjemmeside

Indskrivning/Før-SFO og SFO:
https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-dagtilbud/Skole/Skolestar...

..............................................................................................
Takster:
Se Nordfyns kommune hjemmeside:
https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-dagtilbud/Skole/SFO-OG-SF...

Optagelse: Nem plads Borger.dk eller ovenstående adresse
Brug nem-id
Åbne- og lukkedage:

·Nøglehullet har åbent alle skoledage og skolefridage.
Undtagen:
Ferie SFO 1