Personale

Søren Schlüter Leder
Thumb

Peter
Peter Homburg

Britta Olsen
Britta K Olsen , Pædagog, Førskolegruppe

Casper Johannes
PAU uddannet: Casper Johannes Nielsen Natur/kulturtimer. Støtte indskoling

Birgitte Yttesen
Birgitte Yttesen Pædagog. Naturkultur timer

Anette Rasmussen
Annette Rasmussen Pædagog. Naturkultur timer. Støtte

Joan
Joan Pmf Også ansat Regnbuen

Casper L M
Casper Lind Moshave, pæd medhjælper

Nanna og Ditte
Støtte på Casper Johannes (Ditte og Nanna)

....................................................................................
Ex ansatte:
Jette Frederiksen
Jette Frederiksen , Leder

DKS
Dorte Kie Svane