Personale

Søren Schlüter Leder

Peter
Peter Homburg , Natur/kulturtimer 2,3 årgang. Støttetimer

Britta Olsen
Britta K Olsen , Pædagog, Førskolegruppe

Casper Johannes
PAU uddannet: Casper Johannes Nielsen Natur/kulturtimer 2,3 årgang. Støtte indskoling

Birgitte Yttesen
Birgitte Yttesen Pædagog. Naturkultur timer 0,1 årgang

Anette Rasmussen
Annette Rasmussen Pædagog. Naturkultur timer 0,1 årgang. Støtte 0 årgang

DKS
Dorte Kie Svane (pmf og førskole) PT under Pau uddannelse

Joan
Joan Pmf Også ansat Regnbuen

Casper L M
Casper Lind Moshave, pæd medhjælper

Nanna og Ditte
Støtte på Casper Johannes (Ditte og Nanna)

....................................................................................
Ex ansatte:
Jette Frederiksen
Jette Frederiksen , Leder