Personale

Peter
Peter Homburg Teamleder, Natur/kulturtimer 2,3 årgang. Støtte 4. årgang

Britta Olsen
Britta K Olsen , Pædagog, Førskolegruppe

Casper Johannes
PAU uddannet: Casper Johannes Nielsen Natur/kulturtimer 2,3 årgang. Støtte indskoling

Birgitte Yttesen
Birgitte Yttesen Pædagog. Naturkultur timer 0,1 årgang

Anette Rasmussen
Annette Rasmussen Pædagog. Naturkultur timer 0,1 årgang. Støtte 0 årgang

DKS
Dorte Kie Svane (pmf og førskole) PT under Pau uddannelse

Joan
Joan Pmf Også ansat Regnbuen

Casper L M
Casper Lind Moshave, pæd medhjælper

Nanna og Ditte
Støtte på Casper Johannes (Ditte og Nanna)

Vikarer:
Jette Wichmann
Jette Wichmann

Federik Henriksen
Frederik Henriksen

Simon Marcussen
Simon Marcussen

....................................................................................
Ex ansatte:
Jette Frederiksen
Jette Frederiksen , Leder

Marianne D J
Marianne Daugbjerg-Jensen

Jonas_J
Casper Seegert
Casper Seegert
Jonas Juul, pæd. medhjælper

Kim Nathalie Sørensen
kim og børn

Lene Kofod
Lene Kofod: Pædagog, nu bhv klasse leder

Toria
Toria, Pædagog vikar

Louise
Louise